بهبود الگوريتم رمزنگاري تصاوير رنگي بر اساس سيستم فوق آشوب آبشاري پيچيده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهبود الگوريتم رمزنگاري تصاوير رنگي بر اساس سيستم فوق آشوب آبشاري پيچيده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

با توسعه بیشتر و بیشتر فن آوری کامپیوتر و شبکه, اطلاعات تصاویر,نیز گسترش پیدا کرده. برخی اطلاعات محرمانه مانند اطلاعاتحیاتی در تحقیقات علمی, نیاز دارد بر روی شبکه منتقل شودبنابراین, ارایه حفاظت امنیتی به این اطلاعات تصاویر یک مسیله فوریو ضروری برای افراد و سازمان تبدیل شده است.در این مقاله به منظور بهبود الگوریتم رمزنگاری تصاویر نگی, سیستمی بر اساسسیستم آشوب آبشاری و سیستم فوق اشوب پیچیده لورنز پیشنهاد میدهیم.در این روش پیشنهادی به دلیل وجود سیستم آشوبآبشاری و برتری آن نسبت به سیستم های آبشاری ساده و همچنین سیستم فوق آشوب پیچیده لورنز به دلیل وجود تعداد پارامترهای بیشتر نسبت به سیستم ساده آشوب لورنز به امنیت رمزنگاری در تصاویر رنگی کمک بسیار زیادی می کند. در واقع تعدد پارامترهاو همچنین پیجیدگی پارامترها در روش پیشنهادی ما که در این مقاله برای اولین بار اریه شده است موجب بالارفتن امنیت الگوریتم,مقاوم شدن در برابر حملات و پیچیدگی فضای کلید میشود.به منظور بررسی کارآیی این روش پیشنهادی از تحلیل هیستوگرام,تحلیل ضریب همبستگی و آنتروپی استفاده کرده ایم که نتایج حاصله برتری این روش را نسبت به روش های مشابه در کارهای قبلینشان میدهد.

لینک کمکی