کاربرد ضايعات و زباله هاي پلاستيکي بازيافتي در صنايع حمل و نقل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کاربرد ضايعات و زباله هاي پلاستيکي بازيافتي در صنايع حمل و نقل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

طبق آمار سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری در حدود 4/5% وزنی کل مواد زاید جامد از ضایعات پلاستیکی تشکیل شدهبود.این پژوهش به منظور توسعه ساخت و ساز جاده ای و بهبود کیفیت آسفالت ها با رعایت اصول زیست محیطی صورت گرفت.و در آن از ضایعات پلاستیکی بهعنوان ماده افزودنی استفاده شد. برای تهیه نمونه های مخلوط آسفالت مواد پلاستیکی فراوریشده به عنوان افزودنی به قیر گرم در نسبت های وزنی مختلف به ترکیب (از صفر تا 16 % وزن مخلوط) اضافه شده و در مرحلهبعد خواص مکانیکی مخلوط های حاصل , با آسفالت معمولی مقایسه شد تا نسبت وزنی مطلوب و بهینه به منظور بهبود خواصمکانیکی یافت شود. نتایج آزمایش نشان داد وجود مواد پلاستیکی در مخلوط آسفالت باعث افزایش انعطاف پذیری و مقاومتحرارتی شده , که نتیجه آن دوام بیشترآسفالت بود به طوریکه عمر مفید آن تا 2 برابر آسفالت های معمول افزایش یافت. میزاننفوذ پذیری نیز کاهش قابل توجهی داشت که بیانگر کارایی مخلوط اصلاحی در شرایط آب و هوایی سرد می باشد. بیشترینبهبود خواص مربوط به مواقعی بود که مقدار مواد پلاستیکی 8 و 12 درصد وزنی کل مخلوط ترکیب شده بود.

لینک کمکی