مطالعه مروري بر روي سينتيک و مکانيزم ايجاد پوشش نيکل آبگريز به روش رسوب دهي الکتروشيميايي و بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر خواص پوشش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه مروري بر روي سينتيک و مکانيزم ايجاد پوشش نيکل آبگريز به روش رسوب دهي الکتروشيميايي و بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر خواص پوشش :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 26

در به طور کلی آبدوستی و آبگریزی سطوح از ویژگی هایی است که تحت تاثیر خواص سطحی می باشدکه از بین این خواص می توان به انرژی سطحی, بافت سطح و ... اشاره کرد که می توان با تنظیم این متغیرهابه سطوح مطلوبی از نظر آبدوستی و آبگریزی دست پیدا کرد. جهت ایجاد پوشش های آبگریز می تواناز انواع سطوح سرامیکی, پلیمری و فلزی بهره گرفت که اصولا پایداری و چسبندگی پوشش های آبگریزفلزی بیشتر میباشد به خصوص هنگامی که این پوشش ها از روش های رسوب دهی الکتروشیمیایی ایجادشده باشنددر این صورت میتوان اطمینان بیشتری به کیفیت آنها داشت. با در نظر داشتن این موضوعاتمیتوان گفت پوشش های فلزی آبگریز میتوانند یکی از مهمترین پوشش ها در این زمینه باشند که ازمیان این پوشش ها می توان به پوشش های آبگریز نیکل اشاره کرد که این پوشش ها در کنار انرژی سطحیمطلوب دارای بافت سطحی خاص می باشند که با تکیه بر نظریه های پوشش های آبگریز, خواص مورد نظررا ایجاد می کند. این خواص سبب کاربردهای گسترده ای نظیر خاصیت ضد یخزدگی برای کشتی ها وهواپیماها, خاصیت ضد خوردگی, کاهش افت فشار اصطکاکی, پیشگیری از رسوب گذاری ناخواسته و ...می شود در این پژوهش ابتدا به بررسی رفتار سینتیکی و مکانیزم اجاد پوشش نیکل آبگریز از حمام هایسولفاتی, سولفاماتی و کلریدی پرداخته میشود سپس تاثیر پارامترهای مختلف نظیر دانسیته جریان, دما,زمان و وجود جریان پالسی بر کیفیت پوشش ایجاد شده به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی مورد بررسیقرار می گیرد.

لینک کمکی