بررسي عمليات پرورشي و احيايي در جلوگيري از زوال جنگل هاي بلوط گيلانغرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عمليات پرورشي و احيايي در جلوگيري از زوال جنگل هاي بلوط گيلانغرب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 25

تغییر اقلیم یکی از معضلات کنونی جامعه بشری است و تهدید و بلایی برای کره زمین به شمار می آید. از آنجا که آشکارسازی تغییر اقلیم قبلا در غرب ایران و به طور خاص در استان کرمانشاه به انجام رسیده است, لذا این تحقیق بر روی بخشی از جنگل های شهرستان گیلانغرب به منظور بررسی عملیات پرورشی جنگل های بلوط در شرایط تغییر اقلیم انجام گرفت. با توجه به اینکه انجام اینگونه مطالعات در عرصه صرف زمان و هزینه زیادی را به همراه دارد, ضمن اینکه دسترسی به تمامی نقاط جنگل امکانپذیر نمی باشد, لذا از تکنیک سنجش از دور به عنوان یک ابزار رازشمند و نظارت بر این منابع بهره گیری شد. تحقیق در دو مرحله توجیهی و تفصیلی به انجام رسید. در مرحله اول با مطالعه منابع و پرس و جو, اطلاعاتی در مورد عملیات تنک کردن منابع جنگلی مورد مطالعه که در گذشته انجام شده بود, کسب شد. عملیات تنک کردن دربازه زمانی یکم آذرماه سال 1392 الی پانزدهم اسفندماه سال 1393 به انجام رسیده بود و در تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال 1394 بررسی نتایج در منطقه مورد مطالعه انجام شده بود. لذا تصویر ماهواره لندست 8 مربوط به زمان قبل ازعملیات تنک کردن (شهریور ماه سال 1392) و بعد از تنک کردن (شهریورماه سال 1394) تهیه گردید. به منظور آگاهی از ادامه روند تخریب جنگل های منطقه نیز تصویر مربوط به شهریور ماه سال 1395 شمسی دریافت و پردازش گردید. برای تمامی زمان ها شاخص سلامت پوشش گیاهی استخراج گردید. این شاخص قبل (شهریور ماه 1392) تهیه گردید. به منظور آگاهی از ادامه روند تخریب جنگل های منطقه نیز تصویر مربوط به شهریورماه سال 1395 شمسی دریافت و پردازش گردید. برای تمامی زمان ها شاخص سلامت پوشش گیاهی استخراج گردید. این شاخص, قبل (شهریور 1392) و بعد از عملیات تنک کردن (شهریور 1394), بعد از عملیات تنک کردن (شهریور 1394) و حال حاضر (شهریور 1395) دو به دو با هم مقایسه شدند. مقدار عددی معنی داری به ترتیب 0/016, 0/055 بدست آمد. در کل نتایج حاکی از افزایش مقدار سلامت پوشش گیاهی در نتیجه انجام عملیات تنک کردن بود. نتایج آزمون مقایسه ای دوم نشان داد عملیات تنک کردن می تواند باعث جلوگیری از ادامه روند تخریب جنگل های بلوط گیلانغرب شود که این مهم باید مورد توجه متخصصین و مسیولین این حوزه قرار گیرد.

لینک کمکی