بررسي نقش تکتونيک فعال در ناهنجاري هاي شبکه زهکشي بخش بلادست حوضه ي آبريز خرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش تکتونيک فعال در ناهنجاري هاي شبکه زهکشي بخش بلادست حوضه ي آبريز خرود :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

منطقه مورد مطالعه در نقشه زمین شناسی 1:100000 آوج و حد بین زوج ایران مرکزی و زون سنندج- سیرجان واقع شده است. همچنین این محدوده در استان قزوین با مساحتی بالغ بر 550 کیلومتر مربع و طول رودخانه خررود 217 کیلومتر می باشد. بر اساس نقشه زمین شناسی بخش شرقی رودخانه در رسوبات کواترنری و بخش غربی در واحدهای سنگی روسبی و آذرین جریان دارد. گسترش شبکه ی زهکشی این منطقه تحت تاثیر عوامل مختلف دار ناهنجاری ها و بی نظمی هایی شده است. در این مطالعه تلاش شد تا با محاسبه ی شاخص نسبت انشعاب آبراهه و بررسی الگوی شبکه ی زهکشی این ناهنجاری ها مطالعه شوند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد ناهنجاری شبکه ی آبراهه در این حوضه ی زهکشی تحت تاثیر عوامل تووپوگرافی, شرایط لیتولوژیکی و ویژگی های ساختاری و تکتونیکی ایجاد شده است.

لینک کمکی