بررسي فاکتورهاي نوآوري مصرف کننده بر رفتار مصرفي سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي فاکتورهاي نوآوري مصرف کننده بر رفتار مصرفي سبز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

بازاریابی محصولات سبز در دهه های اخیر باتوجه به زمزمه های محافظت از محیط زیست طبیعی قوت گرفته است. رفتار مصرفی در خریداز این گونه محصولات نشان از نوعی ابراز نگرانی برای محیط زیست تلیقی از احساس آرامش و حس مسیولیت پس از استفاده ازاین محصولات را دارد. شناسایی عوامل موثر بر رفتار انسان در مورد تمایل به استفاده از محصولات سبز می تواند به بازاریابان در تمرکز بر جنبه های خاص این موضوع کمک کند. نظر به تنوع محصولات سبز و همچنین استفاده رو به افزایش دستگاه های تهویه مطبوع این تحقیق با تاکید بر شناسایی فاکتور های رفتار مصرف سبز در دستگاه های تهویه مطبوع ساکنین جزیره کیش صورت گرفته است. روش جمع آوری داده ها بصورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده و روش تحلیل و آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل تحلیل مسیر برنامه SmartPLS 3.2.7 روش حداقل مربعات جزیی صورت پذیرفته است. رفتار مصرفی سبز از برخی فاکتورها مانند نوآوری مصرف کننده, نگرش, قصد خرید, هنجار های ذهنی, رفتارهای درک شده, نشات می گیرد. تاثیر عوامل فوق بر رفتار مصرفی سبز در دستگاه های تهویه مطبوع مورد تایید قرار گرفت. با توجه با ارزیابی تحلیل مسیر و بار های عاملی بدست آمده نوآوری مصرف کننده و نگرش مصرف کننده تاثیر بیشتری در قصد خرید و نهایتا رفتار مصرفی سبز را نشان می دهند.

لینک کمکی