ولايت فقيه در انديشه سياسي آخوند خراساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ولايت فقيه در انديشه سياسي آخوند خراساني :
تعداد صفحات : 37

برخی از معتقدین به فرهنگ و سیاست غرب, با حضور احکام و عالمان دین در صحنه های اجتماعی وسیاسی جامعه مخالف بوده اند. با توجه به اهمیت اصل ولایتفقیه در اسلام و نقش ویژه آن در پیشبرد اهداف والای جامعه اسلامی, تا حد زیادی می توان دلایل بروز حساسیت ها از سوی موافقان و مخالفان آن را درک نمود. از اینرو فقهای شیعه, به مناسبات گوناگون, در کتب فقهی خویش, این مهم را مطرح کرده و به بوته نقد و بررسی نهاده اند. از جمله نظراتی که درباره ولایت فقیه عنوان شدهاست و از سوی موافقان و مخالفان کاوش گردیده, دیدگاه مرحوم آخون دخراسانی است. لذا مقاله حاضر به تدقیق در آرا وی که به طور پراکنده در آثارش مطرحگردیده, پرداخته است و به این سوال پاسخ می دهد که: حیطه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی تا چه میزان می باشد. بدین منظور خوانش هایمتفاوت از دیدگاه آخوند درخصوص ادله نقلی و عقلی بر اثبات حکومت برای فقیه و حدود اختیاراتش مورد کنکاش قرار گرفته است. بررسی صورت گرفته دلالت برآندارد که: ایشان ولایت فقیه در امور حسبیه و ولایت عامه فقیه (ولایت سیاسی فقیه) را پذیرفته است

لینک کمکی