ديگري در انديشه و آثار ناصرخسرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ديگري در انديشه و آثار ناصرخسرو :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 40

مفهوم دیگری یکی از مفاهیم بنیادین فلسفی است که به ویژه در قرن بیستم و در آثار هوسرل, هایدگر, سارتر و لویناس اهمیت معرفت شناختی و هستی شناختی پیدا کرد و سپس,, مفهوم دیگری به واسطه باختین, به حوزه ادبیات و نظریه های ادبی وارد شد. از چشم انداز می توان گفت پس از پیوستن ناصرخسرو به مذهب اسماعیلیه, طرحی آرمان شهری از دین و مذهب, حاکم و حکومت, شعر و شاعر, فلسفه و فیلسوفان و... در ذهن و زبان او شکل می گیرد و براین اساس, هرکس و هرچیزی از این خطوط مشخص پا را فراتر یا فروتر بگذارد از گزند تیغ تیز طرد و حذف و هجو ناصرخسرو در امان نمی ماند. در این نوشتار, پس از تبیین مبانی نظری مفهوم دیگری, به طرح آرمان شهر ناصری می پردازیم و پس از آن, از منظر مفهوم دیگری, به توصیف و تحلیل نحوه مواجهه ناصرخسرو با صنوف و طبقات مختلف سیاسی, اجتماعی و فلسفی و ادبی و... خواهیم پرداخت.

لینک کمکی