بررسي زبان و روايت در داستان يک سرخ پوست در آستارا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي زبان و روايت در داستان يک سرخ پوست در آستارا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 44

جریان داستان مدرنیستی از مهم ترین جریان های داستان نویسی ایران و بیژن نجدی از برترین نویسندگان این جریان است. او نویسنده ای ساختارشکن و تجربه گراست. زبان داستان های نجدی مملو از استعاره و تشبیه است. این ویژگی داستان های نجدی زبان آثار او را تاحد زیادی به زبان شعر نزدیک کرده است و نوعی تشخص سبکی به آثار او بخشیده است؛ تاجایی که می توان او را بنیان گذار داستان نویسی شاعرانه در ادبیات داستانی ایران به شمار آورد. از مهم ترین عواملی که موجب م یشود داستان های نجدی مدرن به شمار آید, عناصری همچون شاعرانگی زبان, بهره گیری از گسست زمانی و ورود به ذهن شخصیت هاست. در این مقاله, با نشان داده ایم که این داستان, , یک سرخ پوست در آستارا بررسی عناصر روایی در داستان مدرن به شمار می آید و نجدی توانسته از ویژگی های داستان مدرن به خوبی استفاده کند. از دیگر موضوعات مهمی که در این داستان دیده می شود, تقابل مرگ و زندگی, تخیل و واقعیت و تقابل پذیرش وضعیت موجود و آرمانی است. بیژن نجدی با بهره گیری از تکنیک های داستان مدرن, به زیبایی هرچه تمام تر, درپی بیان اندیشه ها و مبانی فکری خویش بود هاست.

لینک کمکی