خوانش بينامتني حکايت هاي طاقديس و مثنوي معنوي برمبناي نظريه ترامتنيت ژنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن خوانش بينامتني حکايت هاي طاقديس و مثنوي معنوي برمبناي نظريه ترامتنيت ژنت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 24

از دانشمند برجسته شیعی, ملااحمد نراقی, با تخلص شعری صفایی کتابی معروف به طاقدیس در دست است که مشابهت های زیادی در ظاهر و در بطن کلام با مثنوی مولوی دارد. این کتاب تحت سیطره معنوی مثنوی مولانا و نظیر سایه آن است که هم در شیوه سرایش, آغاز و فرجام سخن و هم غایت معنایی, تلاشی شگرف برای همانندسازی آن با مثنوی مولوی صورت گرفته است. در این مقاله, خوانش بینامتنی حکایات مثنوی طاقدیسو مثنوی معنوی برمبنای نظریه ترامتنیت ژنت از طریق سه مشخصه بینامتنیت صریح و اعلام شده, غیرصریح و پنهان شده و ضمنی, همراه با نمونه و تحلیل کاربردی نظریه پیش گفته, ارایه می شود. یافته های این پژوهش چنین نتیجه داده است که از بین 65 حکایت مثنوی طاقدیس برطبق نظریه ترامتنیت ژنت هیچ نشانه روشنی برای ارتباط بینامتنی صریح و اعلام شده با مثنوی معنوی وجود ندارد, بلکه بیشترین ارتباط بینامتنیبه بینامتنیت غیرصریح و پنهان مربوط می شود

لینک کمکی