بررسي و تحليل کارکرد پادگفتماني نامه هاي نيما يوشيج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي و تحليل کارکرد پادگفتماني نامه هاي نيما يوشيج :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 29

گفتمان عرصه ای برای تولید معناست و پادگفتمان به کارگیری ترفندها و شگردهایی از جانب گفته پرداز درجهت حمایت, ترمیم, تعدیل, تایید, توجیه و تضمین گفته است. در این پژوهش, با استفاده از روش توصیفی تحلیلی, ضمن تبیین کارکرد پادگفتمان ها در برقراری ارتباط و نقش آن در فرایند تولید و تداوم معنا, مصادیقی از نامه های نیما یوشیج تحت بررسی قرار میگیرد تا با رویکرد نشانه معناشناختی, نشان داده شود که نیما در نامه هایش چگونه ازطریق پادسازی, عناصر معناساز را به کار میگیرد تا بر جنبه های ایجابی گفتمان خود تاکید کند, گفتمانش را توجیه کند, استحکام معنایی آن را بالا برد و از این راه باور مخاطب را افزایش دهد و او را متقاعد سازد. نتایج این پژوهش مبین آن است که نیما به کمک هاله سازی های گفتمانی, همواره درپی برجسته سازی زبان خود و تحکیم و تداوم معنا در گفته های خویش است.

لینک کمکی