مدرنيته و ساختار سنتي خانواده ايراني با تکيه بر رمان شوهرآهوخانوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدرنيته و ساختار سنتي خانواده ايراني با تکيه بر رمان شوهرآهوخانوم :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 32

مدرنیته تغییرات گسترده ای را در نهاد خانواده ایرانی رقم زد که این تغییرات در رمان فارسی بازتاب یافته است. هدف این پژوهش, بررسی تاثیر مدرنیته در ساختار سنتی خانواده, با تکیه بر رمان شوهرآهو خانم و با روش تحلیل محتوای کیفی است. تاثیر مدرنیته بر روابط بین اعضای خانواده, ایجاد تغییر در کارکردهای خانواده, حضور زنان در جامعه, و ازدواج و طلاق از جمله موضوع های بررسی شده در این پژوهش هستند. افغانی کوشیده است ازطریق عناصر و صناعت داستانی انقلاب خانواده ایرانی را در دوره پهلوی اول به تصویر بکشد. یافته های پژوهش نشان میدهد مدرنیته سبب شده است تا اقتدار پدر در خانواده ایرانی کاهش یابد و زنان نیز, با به دست آوردن استقلال و فردیت, در اجتماع حضور فعال تری داشته باشند. همچنین, سنتی ترین اعضای خانواده به مدرنیته گرایش یافته اند, هرچند برداشت آنها از مدرنیته سطحی است که این به سبب سطح یبودن برداشت از مدرنیته در دوره تحت بررسی است.

لینک کمکی