کنش هاي گفتاري پنج گانه در شعر صداي پاي آب سپهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کنش هاي گفتاري پنج گانه در شعر صداي پاي آب سپهري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 24

یکی از دیدگاه های تحلیل متن, که براساس آن می توان مفاهیم بلاغی و ادبی را در است. مقاله کنش گفتار واحدهای کوچک زبانی (جمله) بررسی کرد, نظریه فلسفه زبانی سهراب سپهری را براساس این نظریه تحلیل می کند. این صدای پای آب حاضر شعر شعر براساس الگوی اصلاح شده کنش های گفتاری پنج گانه جی. آر. سرل, و سه شیوه تاثیرگذاری نگارنده بررسی شده است. پس از تبیین اصطلاحات و اصول نظریه کنشگفتار و تبیین مفهوم سه شیوه تاثیرگذاری متناسب با این نظریه, ذیل هرکدام از کنش های پنج گانه (اظهاری, ترغیبی, تعهدی, عاطفی و اعلامی), جمله هایی از شعر جهت نمونه بررسی شده است. سپهری کنش های اظهاری و عاطفی را در همه بندهای شعر, و کنش ترغیبی را در بیش از نیمی از بندها انجام داده, اما کنش تعهدی و اعلامی را در هیچ کدام از بندها انجام نداده است. شاعر برای شدت بخشیدن به تاثیر سخنش, از قابلیت هایی نظیر تکرار کنش ها, تشدید کنش ها و پیوند کنش ها استفاده کرده است. سپهری ازطریق کنش های اظهاری, ترغیبی و عاطفی, گذشته و حال جهان را شرح و نقد می کند و نیز با ارایه نوعی بینش شاعرانه و تبیین جهان آرمانی اش, مخاطب را به سبک خاصی از زندگی ترغیب می کند و در این راه از سه شیوه تاثیرگذاری به صورت خلاقانه استفاده می کند. سپهری به دلیل ویژگی ها و کاربردهای خاص کنش تعهدی و اعلامی نتوانسته است از آنها در این شعر استفاده کند

لینک کمکی